Echografie

  • 19 juni 2016

Echografie bij de fysiotherapeut

Het gebruik van echografie, oftewel musculoskeletal ultrasound (MSU) binnen de fysiotherapie wordt de laatste jaren steeds meer toegepast en bewijst zijn effectiviteit. Daarom heeft Fysio Erik Zuur zich de afgelopen maanden gericht op deze nieuwe ontwikkeling. Er is een echo-apparaat aangeschaft én beide therapeuten hebben in februari de cursus onder leiding van de Fontys Hogeschool met succes afgerond.

Wij gebruiken echografie als aanvullende diagnostiek en evaluatiemiddel waardoor gerichter behandeld kan worden. Er kan beter inzicht gekregen worden in gewrichten, spieren en pezen van bijvoorbeeld de schouder, knie en enkel. Weefselschade kan in beeld worden gebracht en hierdoor ontstaat meer inzicht in de belastbaarheid ervan.

De fysiotherapeutische diagnose wordt gesteld op basis van de verwijzing van de arts, anamnese en lichamelijk onderzoek. Nu kan deze diagnose worden onderbouwd en bevestigd door middel van echo omdat de kwaliteit van het weefsel in beeld gebracht wordt. Er kan worden bekeken of er sprake is van een eventuele ontsteking, ruptuur of vochtophoping.

Hierdoor kan een goede behandelkeuze en gerichte training worden bepaald waardoor de patiënt beter geholpen is. Ook kan het herstelproces inzichtelijker worden gemaakt door de echo na een aantal weken nogmaals te herhalen.

Copyright Fysio Erik Zuur